All Posts in "آتش سوزی" Tag

Tag archive page

آتش سوزی جنگل در ازمیر مساحتی به اندازه 900 زمین فوتبال را نابود کرد | توران ازمیر | آتش سوزی در ازمیر

آتش سوزی جنگل در ازمیر مساحتی به اندازه 900 زمین فوتبال را نابود کرد

آتش سوزی بزرگ ازمیر این آتش سوزی در چهار منطقه مختلف در استان های موگلا و ازمیر رخ داد. مقامات می گویند اکنون آتش سوزی تحت کنترل است. مقامات گفته اند که آتش سوزی جنگلی حدود 500 هکتار (بیش از 1200 زمین) را در ازمیر و در امتداد سواحل اژه ترکیه از بین برد ،اما…