از اینکه توران ازمیر را انتخاب کردید سپاسگزاریم

مقايسه آگهی ها

پاساژ ها و اوتلت ها :

در شهرهای بزرگ ترکیه همچون ازمیر بی شک انتخاب بهترین و بعضا نزدیک ترین مرکز خرید می تواند انتخابی زمان بر باشد.

مجموعه توران ازمیر با هدف دسترسی آسان شما هموطنان به این مراکز خرید اقدام به جمع آوری و دسته بندی تمامی مراکز خرید ازمیر اقدام کرده است .