توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیترین خبرهای دنیای املاک

مخفف برخی کلمات در زبان ترکی | توران ازمیر | مخفف کلمات ترکی

بیان مرگ یک شخص به ترکی

 چگونه می توانیم بیان کنیم که یک فرد مرده است؟

izmir

💢 Deyimler

🇹🇷 Bir kişinin öldüğünü nasıl ifade ederiz?
Öldü.مرد .
Vefat etti.فوت شد .
Bu dünyadan göçtü.از این دنیا رفت .
Hayatını kaybetti.زندگیشو از دست داد .
Yaşamını yitirdi.زندگیشو به پایان رسوند .
Hakk'a yürüdü.به حق رسید .
Bu dünyaya veda etti.دار فانی را وداع گفت .
Aramızdan ayrıldı.از بینمون جدا شد .( ترکمون کرد )
Rahmetli oldu.به رحمت خدا رفت .