توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیترین خبرهای دنیای املاک

آموزش منفی ساز زبان ترکی

منفی ساز

Değil

1.جملات غیر فعلی را منفی می کند :

🔸Ben evli değilim🔹من متاهل نیستم
🔸Sen türk değilsin🔹تو تورک نیستی
🔸Onlar yorgun değiller🔹آنها خسته نیستند

2.مانند جملات کوتاه پرسشی منفی عمل میکنند:

🔸O bekar,değil mi?🔹او مجرد است، اینطور نیست؟
🔸Sen hasta değilsin,değil mi?🔹تو مریض نیستی، اینطور نیست؟
🔸Nahit öğretmen, değil mi?🔹ناهید معلم است، اینطور نیست؟