توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیترین خبرهای دنیای املاک

فعل توانایی در زبان ترکی ( حالت مثبت ) | توران ازمیر | فعل توانایی در زبان ترکی

اصطلاحات ترکی با وجه ضرورت

جملاتی که در آنها از واژه “باید” استفاده میکنیم دارای فعل ضرورت هستند .

وجه ضرورت : Gereklilik kipi

مثال :

eve dönmeliyim .باید به خانه برگردم .
bize gelmelisin.باید بیایی خونه ما
yarın işe gitmeliyiz .فردا باید بریم سر کار
şu kitabı hemen bitirmelisin .همین حالا باید این کتاب رو تموم کنی .
yalan söylememelisinنباید دروغ بگی
derse girmemelisiniz .نباید وارد کلاس درس بشین .
Ali'ye söylememeliler .نباید به علی بگویند .
onu hep yanımda görmeliyim .همیشه باید پیشم باشه .