All Posts in "مجتمع" Category

Category archive page

مشارکت در ساخت و ساز

مشارکت در ساخت و ساز

هر ساله تعدادی از هموطنان مان به طور دائمی یا موقت به کشور ترکیه مهاجرت می کنند. شهر زیبای ازمیر (سومین شهر بزرگ کشور ترکیه) در سواحل دریای اژه قرار دارد. این شهر به دلیل داشتن آب و هوای فوق‌العاده و نرخ پایین جرایم یکی از امن ترین شهرهای ترکیه محسوب می شود. از این رو…