توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

ترخیص 30 هزار از شهرونان ترکیه

۳۰ هزار شهروند ترکیه از قرنطینه ترخبص شدند

۳۰ هزار شهروند ترکیه از قرنطینه ترخیص شدند

در طی ماه گذشته تعدادی از شهروندان ترکیه ای در کشورهای دیگر بخاطر ویروس کرونا جان باختند. دولت برای بازگردانندن شهروندان کشور خود اقدام کرده است.

در روز های گذشته 42 هزار و 483 نفر از شهروندان ترکیه ای از خارج به کشور خود بازگشته اند . این افراد در اقامت گاهایی تحت مراقبت و قرنطینه بودند تا از مبتلا نبودن آنها به کرونا ویروس اطمینان حاصل شود. آن ها  در 73 شهر در 138 اقامتگاه تحت قرنطینه قرار داشتند.

از بین 42 هزار و 483 شهرونده در قرنطینه 30 هزار و 808 نفرشان بعد از 14 رو قرنطینه از قرنطینه خارج شدند.

در یک ماه گذشته یش از 25 هزار نفر از شهروندان ترکیه از کشورهای مختلف به ترکیه بازگردانده شده اند. تا پایان ماه مبارک رمضان این روند ادامه خواهد داشت.

توران ازمیر

turanizmir