توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

گارد ساحلی ترکیه

گارد ساحلی ترکیه 93 مهاجر را از خطر غرق شدن نجات داد

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 93 مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن در دریای اژه نجات دادند.

 

مهاجرت

مهاجرت

نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی دو عملیات جداگانه در سواحل شهرستان آیواجیک استان چاناک‌قلعه 93 مهاجر غیرقانونی
را که قصد داشتند به جزیره میدیلی (لسبوس) یونان بروند، شناسایی و دستگیر کردند.

این نیروها در منطقه کوچک کویو 51 تبعه سوریه را از خطر غرق شدن در دریا نجات دادند.
همچنین 40 تبعه افغانستان و 2 تبعه مصر نیز در منطقه بورونجو شناسایی و از خطر مرگ نجات داده شدند.

آنها پس از اتمام امور اداری به مرکز استرداد مهاجران آیواجیک منتقل شدند.