3

3

پاسپورت ترکیه دارای مزایای منحصربفردی نظیرسفر به 115 کشور دنیا بدون نیاز به ویزا، دریافت کارت اعتباری بین المللی و تجارت در بسیاری از کشورهای جهان است.

Leave a Reply