توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیترین خبرهای دنیای املاک

حمله ترکیه

نخستین پرواز مرکز عملیات مشترک ترکیه-آمریکا در سوریه

نخستین پرواز مرکز عملیات مشترک ترکیه-آمریکا در سوریه

حمله ترکیه

حمله ترکیه

وزارت دفاع ترکیه در توئیتر خود اعلام کرد: نخستین پرواز بالگرد مرکز عملیات مشترک با آمریکا برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه
با حضور فرماندهان طرفین در شرق فرات انجام شد.

وزاراتخانه مذکور تصاویری از این پرواز را نیز همراه با این خبر منتشر کرده است.