اخبار

محکوم کردن نشریه فرانسوی توسط کالین

محکوم کردن نشریه فرانسوی توسط کالین

محکوم کردن نشریه فرانسوی توسط کالین

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در حساب توئیتر خود اقدام نشریه فرانسوی شارلی ابدو ، را به شدت محکوم کرد و نوشت : این نشریه برای هیچ باور٬ اعتقاد و ارزشی احترام قائل نیست. آنها فقط بداخلاقی و ابتذال خودشان را نشان می‌دهند. حمله به حقوق فردی، طنز و آزادی بیان نیست. هدف این نشریه غیر اخلاقی، کاشت تخم نفرت و خصومت است.

او تاکید کرد: تبدیل آزادی بیان به دشمنی دین و عقیده فقط می ‌تواند محصول یک ذهنیت بیمار باشد. از همه کسانی که دارای عقل سلیم هستند می‌خواهیم تا این نشریه مشمئز کننده را محکوم کنند.