اخبار

قهرمان مسابقات دو و میدانی داخل سالن اروپا

قهرمان مسابقات دو و میدانی داخل سالن اروپا

تیم ملی زنان ترکیه با کسب 32 امتیاز، قهرمان مسابقات دو و میدانی داخل سالن اروپا (VIRTUS) شد.