توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

قهرمان مسابقات دو و میدانی داخل سالن اروپا

قهرمان مسابقات دو و میدانی داخل سالن اروپا

تیم ملی زنان ترکیه با کسب 32 امتیاز، قهرمان مسابقات دو و میدانی داخل سالن اروپا (VIRTUS) شد.