توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

فرودگاه استانبول پرترددترین فرودگاه اروپا در ماه ژانویه شد

سازمان ایمنی ناوبری هوایی اروپا (EUROCONTROL) اعلام کرد که فرودگاه «استانبول» در ماه ژانویه با میانگین 1229 پرواز در روز، پرترددترین فرودگاه اروپا شد.

فرودگاه هیترو لندن با 1104 پرواز دومین فرودگاه پرتردد اروپا شد.

سازمان ایمنی ناوبری هوایی اروپا در تاریخ 2 ژانویه فرودگاه «استانبول» را پرترددترین فرودگاه این قاره در سال 2022 اعلام کرده بود.

استانبول/ خبرگزاری آناتولی