اخبار

رشد سه درصدی صادرات ترکیه در ماه اکتبر

براساس داده‌های موقت تجارت ترکیه صادرات کشور در ماه اکتبر امسال (2022) نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 درصد افزایش یافته و به 21 میلیارد و 328 میلیون دلار رسیده است.

در این مدت واردات نیز با 31.4 درصد رشد به 29 میلیارد و 202 میلیون دلار افزایش یافته است.

همچنین کسری تجارت خارجی در ماه اکتبر امسال با 421.7 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 7 میلیارد و 874 میلیون دلار رسیده است. نسبت صادرات به واردات نیز از 93.2 درصد در اکتبر 2021 به 73 درصد در ماه گذشته کاهش یافته است.

صادرات کلی ترکیه در ده ماهه اول سال نیز با رشد 15.4 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به 209 میلیارد و 394 میلیون دلار و واردات هم با افزایش 39.4 درصدی به 300 میلیارد و 443 میلیون دلار رسیده است.

آنکارا/خبرگزاری آناتولی