اخبار

رشد بیش از 88 درصدی شمار گردشگران خارجی در ترکیه طی سال 2021

بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، شمار گردشگران خارجی در ترکیه طی سال 2021 با افزایش 88.08 درصدی نسبت به سال پیش از آن به 30 میلیون و 38 هزار و 961 نفر رسید.

طی سال 2021 اتباع روسیه با 4 میلیون و 694 هزار و 422 نفر، بیشترین شمار گردشگران خارجی در ترکیه را به خود اختصاص دادند.

این میزان نسبت به سال 2020 شاهد رشد 120.52 درصدی بوده است.

همچنین اتباع آلمان با 3 میلیون و 85 هزار و 215 نفر و اوکراین با 2 میلیون و 60 هزار و 8 گردشگران در رده‌های بعدی این فهرست قرار دارند. میزان سفر اتباع آلمان و اوکراین در سال 2021 نسبت به سال پیش از آن به ترتیب با رشد 175 درصدی و 106 درصدی روبرو بوده است.

اتباع بلغارستان و ایران نیز در رده‌های چهارم و پنجم فهرست گردشگران خارجی سال 2021 در ترکیه قرار دارند.

همچنین شمار گردشگران خارجی در ترکیه طی ماه دسامبر با رشد 170.62 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به یک میلیون و 892 هزار و 520 گردشگر رسید.

اتباع بلغارستان، آلمان، ایران و روسیه به ترتیب در ماه دسامبر بیشترین سفر را به ترکیه داشته‌اند.

منبع : آنکارا/خبرگزاری آناتولی