اخبار

رسیدن به 6300 واگن کالا در تجارت ریلی ایران و ترکیه

رسیدن به 6300 واگن کالا در تجارت ریلی ایران و ترکیه

سخنگوی گمرک سید روح الله لطیفی در رابطه با تجارت کشور ایران با ترکیه گفت: از اول سال جاری تا نهم خرداد ماه ، کشورمان ایران با کشور ترکیه از طریق ریل به 6 هزار و 300 واگن، کالای تجاری رسیده است. سهم صادرات ایران در این تجارت 3072 واگن و  کشور ترکیه 3228 واگن، کالا بوده است.

روح الله لطیفی اظهار کرد : از سوم اسفند ماه سال 1398 مرز بازرگان که مرز زمینی ترکیه و ایران می باشد توسط ترکیه به روی کامیون های ایرانی بسته شده است و در همین مدت از طریق کامیون های ترانزیتی 6 هزار و 692 تن کالا از سایر کشور ها به ترکیه از مسیر زمینی صادر شده است.

در حال حاضر مسیر تبادل بین دو کشور ایران و ترکیه مسیر ریلی و گمرک رازی می باشد، امیدواریم پس از گفتگوی تلفنی بین دو کشور در روز های آینده بازگشایی مرز های هوایی و زمینی دو کشور ممکن شود.

توران ازمیر | turanizmir