توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

رئیس بانک مرکزی ترکیه: درحال تدوین برنامه‌ای جامع به منظور اولویت دادن و تقویت لیره تُرک هستیم

رئیس بانک مرکزی ترکیه: درحال تدوین برنامه‌ای جامع با استفاده از تمامی ابزارهای سیاست پولی به منظور اولویت دادن و تقویت لیره تُرک هستیم.

رئیس بانک مرکزی ترکیه: پیش بینی تورم پایان سال 2022 را با به روزرسانی 11.4 درصدی از 11.8 درصد به 23.2 درصد رساندیم.

رئیس بانک مرکزی ترکیه: برای سال 2022 نرخ تورم 23.2 درصدی، سال 2023 نرخ 8.2 درصدی و برای سال 2024 نرخ تورم 5 درصدی پیش‌بینی ‌می‌کنیم.

منبع: خبرگزاری آناتولی