توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیترین خبرهای دنیای املاک

دائمی شدن صدور گواهینامه گردشگری ایمن در ترکیه

دائمی شدن صدور گواهینامه گردشگری ایمن در ترکیه

نادر آلپ ارسلان، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در درباره روند دائمی شدن “گواهینامه گردشگری ایمن” اظهار داشت که کلیه امکانات رفاهی و اقامتی توسط وزارتخانه گردشگری تایید می‌ شوند و مراکزی که مجوزهای لازم را ندارند نمی‌ توانند فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به اهداف مورد نظر در بخش گردشگری مطالعات مهمی انجام می‌ شود، گفت: در برنامه “امنیت برای جهانگردی” که امسال در آنتالیا برگزار شد، نمایندگان بین المللی از 89 کشور حضور داشتند. نمایندگان کشور ها دیدند که ترکیه برای گذراندن تعطیلات مناسب و راحت است و آنها این مشاهدات خود را به كشورشان منتقل می‌ كنند.

آلپ ارسلان با بیان اینکه مشارکت در مقایسه با سال گذشته بیشتر بود، گفت: از این موضوع خرسندیم. ما این اعتماد به ترکیه را در همه سفرا و نمایندگان خارجی دیده‌ ایم.  با «قانون تشویق گردشگری و پیش نویس قانون اصلاح برخی قوانین» که این هفته در مجمع عمومی مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت، انجام تغییرات جدی را در این بخش پیش بینی می‌ کنیم.