اخبار

حفاظت از جزایر سفید دریاچه سالدا

حفاظت از جزایر سفید دریاچه سالدا

دریاچه «سالدا» شهر یشیل‌اوا از توابع استان بوردور که به ساحل و جزایر سفید و آب فیروزه‌ای‌ شهرت دارد، با تلاش‌های اداره کل حفاظت از دارایی‌ های طبیعی وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه صد چندان شده است.

ورود به ساحل این دریاچه در 15 اکتبر 2020 به دلیل ازدحام زیاد گردشگران و احتمال آسیب به آن بسته شد و با تدابیری که در حدود یک سال اخیر اتخاذ شد، خط ساحلی جزایر سفید سیمای طبیعی خود را بازیافتند.

دکتر جاندان گوکچه‌ اوغلو، عضو هیئت علمی علوم زیست محیطی و دارایی‌ های طبیعی در مصاحبه ی گفت با مثبت خواندن تدابیر صورت گرفته اظهار داشت: حتی یک نقطه هم دست نخورده هم باقی مانده بود که آسیب های زیادی به طبیعت این منطقه وارد می‌کرد. اما پس از اقدامات محافظتی، شاهد بازگشت زیبایی طبیعی به این دریاچه هستیم.

 گوکچه‌اوغلو افزود: با توصیه هیئت علمی محیط زیست و منابع طبیعی از ورود انسان به دریاچه در بخش جزایر سفید جلوگیری شد. من این را یک تصمیم حفاظت بسیار تاریخی و جدی می‌دانم. بستن این منطقه تصمیمی درستی بود که سرنوشت دریاچه سالدا را تغییر داده و آن را نجات داد. اکنون سفیدی ساحل به حالت طبیعی خود بازگشت. سواحل جزایر سفید برای بازگشت به توپوگرافی نرم و طبیعی خود زیباتر خواهد شد.