توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

جشن گرفتن عید پیروزی در شهر بورسا

جشن گرفتن عید پیروزی در شهر بورسا

جشن گرفتن عید پیروزی در شهر بورسا

مردم شهر بورسای کشور ترکیه ، در 30 آکوست روز پیروزی را ، در دامنه کوه اولوداغ با روشن کردن 1000 مشعل جشن گرفتند. مردم شهر بورسای ترکیه در محله کوش تپه این شهر با نواخته شدن سرود ملی ترکیه و روشن کردن همزمان صدها مشعل جشن گرفتند.

سی آگوست، عید پیروزی، یکی از اعیاد ملی جمهوری ترکیه است. اگر مقاومت آن زمان ترک ها نبود ، اکنون کشوری به نام جمهوری ترکیه وجود نداشت .