اخبار

ترکیه موفق ‌ترین کشور در مبارزه با آتش‌ سوزی جنگل ‌ها | اخبار ترکیه | توران ازمیر

ترکیه موفق ‌ترین کشور در مبارزه با آتش‌ سوزی جنگل ‌ها

ترکیه موفق ‌ترین کشور در مبارزه با آتش‌ سوزی جنگل ‌ها

براساس آمار سیستم اطلاع رسانی آتش ‌سوزی ‌های جنگلی در اروپا، ترکیه با متوسط درگیر شدن 6.2 هکتار در هر مورد آتش‌ سوزی جنگلی در سال 2020، بهترین عملکرد را در سطح جهان داشته است.

در سال گذشته به طور میانگین در هر حریق 68 هکتار از جنگل‌ های آمریکا دچار آتش سوزی شده است و این میزان برای کانادا 76 هکتار، اسپانیا 20.4 هکتار، فرانسه 7.6 هکتار و ترکیه 6.2 بوده است.

همچنین براساس آمار اداره کل جنگلداری وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه، در سال 2020 در مجموع 3 هزار و 413 فقره آتش سوزی در جنگل‌های کشور به وقوع پیوسته و طی آن 20 هزار و 938 هکتار پوشش جنگلی آسیب دیده است.

طبق آمار ارائه شده، ترکیه طی سال گذشته موفق‌ترین کشور از لحاظ مبارزه با آتش‌سوزی در مناطق جنگلی و آسیب به جنگل ‌ها نسبت به مساحت جنگل‌ها و شمار وقوع آتش‌سوزی ‌ها بوده است.

در سال گذشته تیم های مبارزه با آتش‌ سوزی جنگل‌ ها در ترکیه برای اولین بار از پهپادها برای اطفاء حریق استفاده کردند و بدین ترتیب زمان آغاز اطفاء حریق پس از آغاز آتش‌سوزی در جنگل ها به 12 دقیقه کاهش یافت.

بکر کاراجای مدیرکل اداره جنگلداری وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه با اشاره به اینکه در سال گذشته کشورهای زیادی مانند ترکیه درگیر آتش‌سوزی در منابع طبیعی و جنگلی بوده اند، گفت: سال بسیار سختی را از لحاظ مبارزه با آتش‌سوزی در جنگل‌ها پشت سر گذاشتیم.