اخبار

ترکیه در رتبه سوم جهان

ترکیه در رتبه سوم جهان

مراد کوروم، وزیر محیط زیست و برنامه‌ ریزی شهری ترکیه طی توئیتی اعلام کرد که کشور با 519 ساحل (پلاژ) با علامت «پرچم آبی» دارای رتبه سوم جهانی است.

وی با بیان اینکه با سرمایه گذاری‌ های زیست محیطی، کیفیت آب دریاها حفظ می‌ شود گفت: این کیفیت هر ساله بهبود می‌ یابد. در نتیجه، تعداد سواحل با پرچم آبی که شاخص تمیز بودن دریاها است به سرعت افزایش می‌ یابد.  هدف ما برای سال 2023 کسب رتبه نخست جهانی است.

پرچم آبی در کشور های عضو اتحادیه اروپا به عنوان پارامترهای میکروبیولوژیکی برای تعیین کیفیت لازم آبها با هدف شنا در استخرها و دریا هاست که به عنوان راهنما و قواعد ضروری عمل می کند.

بنیاد آموزش محیط زیست ترکیه به عنوان تنها مسئول بنیاد بین المللی آموزش زیست محیطی، فعالیت های مرتبط با پرچم آبی را از سال 1993 به پیش می برد. بر اساس رویه‌ های بین المللی این جایزه سالانه یک بار اعطا می شود و تابستان هر سال نیز کنترل می‌ شود.

تمیزی آب دریا، اهمیت به مدیریت زیست محیطی، فعالیت های مرتبط با آگاهی بخشی زیست محیطی، پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان از پلاژها و اسکله ها و تضمین امنیت محیط جزو شاخص های جایزه پرچم آبی شناخته می شود. این جایزه 33 شاخص برای پلاژها و 25 شاخص نیز برای اسکله ها در نظر گرفته است.