توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

ترخیص زندانیان ترکیه

ترخیص زندانیان ترکیه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا

ترخیص زندانیان ترکیه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا

کشور ترکیه برای مقابله با شیوع کرونا ویروس از روز گذشته بخشی از زندانیان کشور خود را از زندان ها ترخیص کرده است.

حدود 30 هزار زندانی از زندان های باز که با داشتن در آنها امکان اشتغال و حرفه آموزی وجود دارد را مرخص کرده است تا کمکی برای مقابله بهتر با این ویروس جهانی باشد. همچنین حدود 15 هزار زندانی از زندان های بسته در این چهاچوب تخلیه می شوند. 

پیش بینی می شود که برای کنترل کردن بهتر کرونا ویروس در ترکیه 90 هزار زندانی به مرخصی بروند.

با حمایت نمایندگان دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی ترکیه طرح آزادی موقت 45 هزار زندانی از زندان های ترکیه با 279 رای موفق و 51 رای مخالف تصویب شد.

طرح آزادی زندانیان ترکیه حرف و حدیث های زیادی را به همراه داشته است. احزاب مخالف بر این عقیده هستند که در این طرح و آزادی زندانیان تبعیض قائل شده است در این طرح برخی از روزنامه نگاران و کسانی که جرم سیاسی دارند آزاده نشده اند درحالی که برخی از زندانیان خطر ناک آزاد شده اند.

 

توران ازمیر

turan izmir