توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

تراموا ازمیر

تراموای ازمیر به چیلی می رسد

ادامه مسیر تراموا تا چیلی

‌شهردار جدید ازمیر در ادامه فعالیت های محسوس و تاثیر گذار خود برای عمران و زیبا سازی شهر ازمیر تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است.

به نقل از تونچ سویر ( شهردار ازمیر) :

“ما با جابجایی سالیانه 50 میلیون مسافر از طریق ترامواهای کارشی یاکا و کوناک، سهم بسزایی در شبکه ارتباطی ازمیر داشته ایم؛

اینک نیز سرمایه گذاری های خود را، با راه اندازی «تراموای چیلی» همچنان ادامه می دهیم. این خط تراموا که در مجموع 11 کیلومتر طول و دارای 14 ایستگاه خواهد بود، به تراموای کارشی یاکا متصل می گردد.”‌‌

پروژه تراموای ازمیر چیلی، برای تصویب نهایی به مدیرکل سرمایه گذاری های زیرساخت در وزارت حمل و نقل در آنکارا ارسال شده است.

مرحله نخست اجرای پروژه تراموای چیلی، از ایستگاه کمربندی کارشیاکا آغاز و از طریق پل ارتباطی، تا مناطق: آتاشهیر، ایستگاه ایزبان چیلی و بیمارستان آموزشی منطقه ای چیلی، ادامه پیدا خواهد کرد.

این مرحله از پروژه تراموای ازمیر، با 3500 متر طول و از 4 ایستگاه تشکیل شده است.

مرحله دوم نیز از محله آتاشهیر آغاز و با عبور از: مناطق صنعتی سازمان یافته آتاتورک، دانشگاه کاتب چلبی و آتا صنایع، در بیمارستان آموزشی منطقه ای چیلی به پایان خواهد رسید.

این مرحله که طول کلی آن 7500 متر می باشد، دارای 10 ایستگاه خواهد بود.

توران ازمیر

Turan Izmir

TuranIzmir