اخبار

حمایت ترکیه از آذربایجان

تاکید رئیس پارلمان ترکیه بر حمایت ترکیه از آذربایجان

تاکید رئیس پارلمان ترکیه بر حمایت ترکیه از آذربایجان

 رئیس پارلمان ترکیه به همراه هیئتی به جمهوری آذربایجان سفر کرده است. او با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و بر تداوم حمایت‌های ترکیه از تمامیت ارضی آذربایجان تاکید کرد.

محور گفتگوهای دو طرف عملیات ارتش آذربایجان برای آزادسازی قره ‌باغ و دیگر اراضی اشغالی و مسائل روز بوده است. رئیس پارلمان ترکیه در این دیدار تاکید کرد که ترکیه به حمایت خود از حقوق مشروع آذربایجان ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه آذربایجان نیز از حمایت‌های دولت و مردم ترکیه قدردانی کرد.