اخبار

بیشترین واکسیناسیون در بین کشور هایی که هنوز واکسن تولید نکرده اند

فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت ترکیه در حساب رسمی توئیتر خود اعلام کرد:

ترکیه در بین کشور هایی که هنوز واکسن بومی خود را تولید نکرده، بیشترین میزان واکسیناسیون را انجام داده‌ است؛ تا کنون 16 میلیون و 668 هزار و 844 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده ‌است.

وی در ادامه تاکید کرد: ترکیه در بین کشور هایی که بیشترین میزان واکسیناسیون را انجام داده ‌اند در جایگاه ششم قرار دارد. بیشترین میزان واکسیناسیون در ایالات متحده آمریکا، چین، هند، انگلیس و برزیل انجام گرفته‌ است.