اخبار

بیشترین میزان صادرات مربوط به ماه فوریه در تاریخ کشور ترکیه ثبت شد

وزیر بازرگانی ترکیه: صادرات کشور در ماه فوریه با رشد 25.4 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 2021 به 20 میلیارد دلار رسید. این بیشترین میزان صادرات مربوط به ماه فوریه در تاریخ کشور است.

صادرات سالانه از هدف برنامه‌های میان مدت 2022 فراتر رفت و به 231.9 میلیارد دلار رسید؛ هدف ما همانطور که رئیس جمهور کشورمان اشاره کرد رسیدن به هدف 250 میلیارد دلاری در سال 2022 است.

خبرگزاری آناتولی