اخبار

بیشترین تعداد شرکت ‌های سرمایه‌ گذاری در آنتالیا

ثبت بیشترین تعداد شرکت‌ های سرمایه‌ گذاری در آنتالیا توسط ایرانیان

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آنتالیا اعلام کرد که در سال 2020 میلادی 449 شرکت سرمایه‌ گذاری خارجی در آنتالیا تاسیس شده ‌اند. در این بازه زمانی شهروندان ایران با ثبت 82 شرکت سهامی عام در صدر قرار گرفتند.پس از ایران٬ روسیه با تاسیس 63 شرکت و آلمان نیز با 55 شرکت سرمایه‌گذاری در رده‌ های بعدی قرار گرفتند.

تعداد شرکت‌ های خارجی در آنتالیا به 4 هزار و 197 شرکت افزایش یافته است. آمار کل شرکت ‌های جدید تاسیس ثبت شده در اتاق بازرگانی و صنایع آنتالیا به 49 هزار و 634 شرکت رسیده است. در دوره اپیدمی کرونا فعالیت ها به صورت مجازی بوده است.

در سال 2020 در مجموع 4 هزار و 605 شرکت سرمایه‌گذاری در این شهر تاسیس شده است. علی ‌رغم شیوع پاندمی کرونا اعتماد سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به اقتصاد آنتالیا ادامه یافته است. آنتالیا جایگاه دومین شهر دارای بیشتر شرکت‌ های سرمایه‌گذاری خارجی پس از استانبول را در سال 2020 نیز حفظ کرد.