توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

بودجه 1 میلیارد و 791 میلیون لیر برای 10 پروژه در ازمیر

مبالغ سرمایه گذاری که در چارچوب برنامه سرمایه گذاری 2024 منتشر شده در روزنامه رسمی به ازمیر اختصاص می یابد، اعلام شد. در حالی که 14 میلیارد و 504 میلیون و 926 هزار و 474 لیر لیر منابع به 29 پروژه حمل و نقل اختصاص یافت، یک میلیارد و 791 میلیون و 548 هزار لیر لیر به 10 پروژه غیر از حمل و نقل اختصاص یافت. تصمیم رئیس جمهور در مورد پذیرش و اجرای برنامه سرمایه گذاری 2024 در روزنامه رسمی منتشر شد. این برنامه شامل پروژه‌های سازمان‌های مشمول بودجه دولت مرکزی، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های مشمول خصوصی‌سازی، سازمان‌های صندوق گردان و موسسات تامین اجتماعی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری است که توسط شهرداری‌های کلان شهرها و سایر شهرداری‌ها با استفاده از وام پروژه‌های خارجی انجام می‌شود.

در سال 2024، در مجموع یک کادریلیون و 6 میلیارد و 903 میلیون و 731 هزار لیر به 3 هزار و 799 پروژه که توسط مؤسسات دولتی در ترکیه انجام می شود، اختصاص یافت. 14 میلیارد برای سرمایه گذاری حمل و نقل اختصاص یافته است در این گزارش، 14 میلیارد و 504 میلیون و 926 هزار و 474 لیر برای 29 سرمایه گذاری حمل و نقل برنامه ریزی شده  در دست ساخت در ازمیر اختصاص یافته است.

سرمایه گذاری 1 میلیارد و 791 میلیون لیر علاوه بر حمل و نقل، یک میلیارد و 791 میلیون و 548 هزار لیر در محدوده برنامه سرمایه گذاری سال 2024 به ازمیر اختصاص یافت. یکی از قابل توجه ترین سرمایه گذاری ها ساختمان جدید پلیس بود.

سرمایه گذاری ها به شرح زیر است؛ -800 میلیون لیر در محدوده پروژه سروی برای ساختمان پلیس -آنکارا- ازمیر و دو شهر دیگر سیستم تماس اضطراری  ۱۱۲ ، 193 میلیون لیر برای اثاثیه ساختمان (2 هزار واحد) و ساختمان خدمات (18 هزار و 943.58 متر مربع) ساخت و ساز – 110 میلیون لیر برای ساخت و ساز ساختمان خدمات تکمیلی فرماندهی کل ژاندارمری توکات، ایسپارتا، ازمیر و ساختمان خدماتی -260 میلیون لیره برای ساخت 4 هزار و 612 متر مربع زیربنا، 1025 متر موج شکن، 755 متر اسکله و 17545 متر مربع آشیانه هواپیما و هلیکوپتر برای فرماندهی گارد ساحلی SG  -280 میلیون لیر برای ساخت فرماندهی گارد ساحلی آنتالیا، ازمیر، ساختمان خدمات وان، ایستگاه پلیس، موج شکن و اسکله 107 میلیون و 748 هزار لیره برای ساخت و ساز اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ساختمان خدمات اداره منطقه ای ازمیر (4 هزار متر مربع)

IZMIRSONDAKIKA