توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

برنامه قعطی آب در ازمیر | توران ازمیر | قطعی آب در شهر ازمیر ترکیه

برنامه قعطی آب در ازمیر

قطعی آب در ازمیر

بر اساس اطلاع اداره آب مرکزیی ازمیر طبق برنامه از 20 تا 24 آگوست 2019 در مناطق کارشیاکا، بایراکلی، چیلی و برنوا قطعی آب خواهیم داشت.

دوره های 28 ساعته قطعی و 8 ساعته وصل شدن آب برای ذخیره سازی در نظر داشته باشید.

دوستانی که در این مناطق زندگی میکنن، لازمه که آمادگی لازم رو داشته باشن تا مشکلی پیدا نکنن.
این برنامه از چند روز قبل از قطعی، اطلاع رسانی شده که همه بتونن برنامه ریزی های لازم رو انجام بدن.

علت قطعی طبق گزارش مدیریت آب ازمیر:

خط لوله حامل آب از منابع تولید آب آشامیدنی در Saruhanli ، Muradiye و Manisa است.

جابجایی 2200 میلی متر اتصالات قطر برای خط انتقال. در طی کار ، آب از منابع آبی شمال نمی تواند به ازمیر منتقل شود ، زیرا زهکشی آب درون خط کار و خطوط قدیمی و جدید باید با هم ترکیب شده و دوباره عملیاتی شود.

در طول کار اتصال ، از منابع آبی دیگری که آب مورد نیاز ما را تأمین می کند استفاده خواهد شد و آب مورد نیاز این منابع برای شهر ازمیر کافی نخواهد بود. در طول مطالعه ، آب گرفته شده از منبع آب در جنوب شهر (مندرس) به منطقه چیلی در شمال منتقل می شود و افت موقت فشار آب در برخی مناطق در سیستم توزیع آب شهری تجربه می شود زیرا باید تعادل آب در خطوط لوله حفظ شود.

به همین دلیل ، ساکنان شهری که در مناطق زیر توضیح داده شده است ، جایی که آب قطع می شود ، و همچنین در مناطق دیگر باید از مصرف غیرضروری آب خودداری کنند و موجب صرفه جویی در مصرف آب شوند. این مهم است که بتوانید به برنامه قطع برای اجرای برنامه پایبند باشید.

قعطی آب در ازمیر

لیست جزئیات ساعت و روزهای قطع و وصل شدن آب در زیر قابل مشاهده است:

1) 
روز سه شنبه  2019/8/20  09:00 تا چهارشنبه  2019/08/21 13:00.

 28 ساعت قطع خواهد بود.

در محله های Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı
توجه: این منطقه روز  2019/08/21  چهارشنبه بین ساعت 13:00 الی 21:00   8 ساعت وصل خواهد شد.

2) 
2019/8/21 چهارشنبه ساعت 03:00 الی 2019/08/22 پنجشنبه ساعت 07:00 ساعت به مدت 28 ساعت .Çiğli İlçesinin; Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent, Köyiçi Mahallelerine su verilemeyecektir.
توجه: این منطقه 2019/08/22 پنجشنبه  بین ساعت 07:00 الی 15:00   8 ساعت وصل خواهد شد برای تامین آب .3) 
روز چهارشنبه 21.08.2019 ساعت 21:00  الی 23.08.2019 جمعه ،ساعت 01:00 به مدت 28 ساعت .منطقه Çiğli ؛در محله های  Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı Mahallelerine su verilemeyecektir.
توجه: این منطقه 23/08/2019 جمعه بین ساعت 1:00 الی 9:00   8 ساعت وصل خواهد شد برای آب .
4) 
2019/8/22 پنجشنبه ساعت 15:00 الی 2019/8/23 جمعه ساعت 19:00 به مدت 28 ساعت .منطقه Çiğli؛ محله های Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent, Köyiçi Mahallelerine su verilemeyecektir.
توجه: به این منطقه در روز جمعه 23.08.2019 ساعت 19: الی 2019/8/24 شنبه ساعت 03:00 آبرسانی خواهد شد.5) 
23/8/2019 جمعه ساعت 09:00 الی 2019/08/24 شنبه ساعت 13:00 برای 28 ساعت .منطقه چیلی؛ در محله های  Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı
توجه: این منطقه 2019/08/24 شنبه ساعت 13:00 الی21:00  به مدت 8 ساعت آب داده شود.6)
2019/08/24 شنبه روز ساعت 03:00 الی 2019/08/25 یکشنبه ساعت 07:00 مدت 28 ساعت قطعی اب.منطقه چیلی؛ محله های Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent, Köyiçi قادر به تأمین آب نیستند.7) 
2019/8/24 شنبه ساعت 21:00 به 25/08/2019 یکشنبه ساعت 07:00 برای 10 ساعت.منطقه چیلی؛ در محله های Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı تأمین نخواهد شد.
قعطی آب در ازمیر
1)
20.08.2019 Salı günü 09:00 ile 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 ile 21:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

2)
21.08.2019 Çarşamba
 günü 03:00 ile 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 saatleri arası 28 saat süreyle;
 
Bayraklı İlçesinin; Soğukkuyu Mahallesine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 ile 15:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.3)
21.08.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 01:00 saatleri arası 28 saat süreyle;Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 01:00 ile 09:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.4)
22.08.2019 Perşembe günü 15:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 19:00 saatleri arası 28 saat süreyle;Bayraklı İlçesinin; Soğukkuyu Mahallesine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 19:00 ile 24.08.2019 Cumartesi günü 03:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

5)

23.08.2019 Cuma günü 09:00 ile 24.08.2019 Cumartesi günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 24.08.2019 Cumartesi günü 13:00 ile 21:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.6)
24.08.2019 Cumartesi günü 03:00 ile 25.08.2019 Pazar günü 07:00 saatleri arası 28 saat süreyle;Bayraklı İlçesinin; Soğukkuyu Mahallesine su verilemeyecektir.7)
24.08.2019 Cumartesi günü 21:00 ile 25.08.2019 Pazar günü 07:00 saatleri arası 10 saat süreyle;

Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez Mahallelerine su verilemeyecektir.

1) 
2019/8/20 سه روز 09:00 به 2019/08/21 چهارشنبه روز 13:00 بین ساعت 28 ساعت برای.منطقه کارشیاکا؛ Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü  محله ها قادر به تهیه آب نخواهند بود.
توجه: این منطقه 2019/08/21 چهارشنبه 13:00 الی 21:00 – 8 ساعت آب وصل خواهد شد .2) 
2019/8/21 چهارشنبه ساعت 03:00 الی پنجشنبه 22.08.2019 ساعت 07:00 به مدت 28 ساعت قطع ؛منطقه کارشیاکا؛ محله های emikler, Mavişehir, Yalı, Atakent, Fikri Altay, Demirköprü, Soğukkuyu, İmbatlı, Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Bahriye Üçok, Bostanlı, Aksoy, Donanmacı, Bahariye, Bahçelievler, Tuna, Alaybey, Tersane
توجه: این منطقه 2019/08/22 پنجشنبه ساعت 07:00 الی 15:00 به مدت 8 ساعت آب وصل خواهد بود.3) 
2019/8/21 چهارشنبه ساعت 21:00 الی 2019/08/23 جمعه ساعت 01:00 به مدت ۲۸ ساعت ؛منطقه کارشیاکا؛Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü  محله ها قادر به تهیه آب نخواهند بود.
توجه: این منطقه 23/08/2019 جمعه ساعت 1:00 الی 9:00  به مدت 8 ساعت آب خواهند داشت.4) 
2019/8/22 پنجشنبه ساعت 15:00 الی 2019/8/23 جمعه ساعت 19:00 به مدت 28 ساعت قطع.منطقه کارشیاکا؛محله های Şemikler, Mavişehir, Yalı, Atakent, Fikri Altay, Demirköprü, İmbatlı, Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Bahriye Üçok, Bostanlı, Aksoy, Donanmacı, Bahariye, Bahçelievler, Tuna, Alaybey, Tersane
توجه: این منطقه 2019/08/23 جمعه ساعت 19:00 الی 2019/08/24 شنبه ساعت 03:00 به مدت 8 ساعت وصلی آب خواهند داشت.5) 
23/8/2019 جمعه ساعت 09:00 الی 2019/08/24 شنبه ساعت 13:00 به مدت 28 ساعت قطع!منطقه کارشیاکا؛ Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü محله ها قادر به تهیه آب نخواهند بود.
توجه: این منطقه 2019/08/24 شنبه 13:00 الی21:00 به مدت 8 ساعت وصلی آب خواهند داشت.

6) 
2019/8/24 شنبه ساعت 03:00 الی 2019/08/25 یکشنبه ساعت 07:00 مدت 28 ساعت قطع!منطقه کارشیاکا؛محله های  Şemikler, Mavişehir, Yalı, Atakent, Fikri Altay, Demirköprü, Soğukkuyu, İmbatlı, Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Bahriye Üçok, Bostanlı, Aksoy, Donanmacı, Bahariye, Bahçelievler, Tuna, Alaybey, Tersane
7)
 2019/8/24 شنبه ساعت 21:00 الی 25/08/2019 یکشنبه ساعت 07:00 به مدت 10 ساعت قطع!

منطقه کارشیاکا؛Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü  محله ها قادر به تهیه آب نخواهند بود.

قعطی آب در ازمیر

1)
20.08.2019 Salı günü 09:00 ile 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bornova İlçesinin; Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç,  Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 21.08.2019 Çarşamba günü 13:00 ile 21:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

2)
21.08.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 01:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bornova İlçesinin; Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç,  Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 01:00 ile 09:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

3)
23.08.2019 Cuma günü 09:00 ile 24.08.2019 Cumartesi günü 13:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bornova İlçesinin; Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç,  Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik Mahallelerine su verilemeyecektir.
NOT: Bu bölgeye 24.08.2019 Cumartesi günü 13:00 ile 21:00 arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

4)
24.08.2019 Cumartesi günü 21:00 ile 25.08.2019 Pazar günü 07:00 saatleri arası 10 saat süreyle;

Bornova İlçesinin; Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç,  Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik Mahallelerine su verilemeyecektir.

قعطی آب در ازمیر

توران ازمیر