توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره رپو را ثابت نگه داشت

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره رپو را ثابت نگه داشت

بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که نرخ بهره هفتگی تامین منابع پولی توسط بانک ‌های داخلی از بانک مرکزی (رپو) را در همان حد 17 درصدی که پيش تر بود بدون تغيير باقی گذاشت.

شرایط تقاضای داخلی، اثرات انباشت هزینه به ویژه نرخ ارز، افزایش قیمت مواد غذایی بین المللی و سایر کالا ها و سطح بالای انتظارات تورمی همچنان بر قیمت گذاری ‌ها و چشم انداز تورم تأثیر منفی دارد. بانک مرکزی ترکیه تاکید کرد : انتظار می ‌رود اثرات سیاست ‌های جدید پولی که در جلسات ماه‌ های نوامبر و دسامبر گذشته اتخاذ شده بر وام‌ ها و تقاضای داخلی مشهود تر شود.

با توجه به اهداف پیش بینی شده برای پایان سال 2021، کمیته سیاست‌ های پولی بانک مرکزی تصمیم گرفت موضع سیاست پولی را تا زمان تشکیل شاخص ‌های قوی که نشان دهنده کاهش دائمی تورم و ثبات قیمت است، حفظ کند.