توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

بازگشایی برج گالاتای استانبول پس از مرمت

بازگشایی برج گالاتای استانبول پس از مرمت

بازگشایی برج گالاتای استانبول پس از مرمت

برج گالاتای به عنوان یک سمبل برای استانبول به حساب می آید، بنایی که با بالا رفتن از آن می توانید به تماشای شهر استانبول و جزیره پاریم آدا بنشینید. قدمت این بنای تاریخی به ۷۰۰ سال پیش بر می گردد و از همین رو صدمه های زیادی تاکنون دیده است. همین امر باعث شد که به مرمت این برج بپردازند. حال بعد از اتمام مراحل مرمت و بازسازی برج گالاتا با اجرای ویژه نورافشانی و ویدئومپینگ، این برج مجددا بازگشایی شد.