اخبار

بازگرداندن شهروندان ترکیه از کویت و هلند و آمریکا

بازگرداندن شهروندان ترکیه از کویت و هلند و آمریکا

با شیوع ویروس کرونا در سراسر دنیا،مقامات ترکیه عملیات بازگرداندن شهروندان کشور خود را از کشور های دیگر شروع کرده اند.در طی همین خبر در روز های گذشته،شهروندان ترکیه از کویت و هلند دنبال شده و از آمریکا نیز آغاز خواهند شد. همچنین در روز گذشته 349نفر از هلند به فرودگاه بین المللی سامسون منتقل شدند که پس از طی 14 روز قرنطینه به خانه های خویش بازگردند.

و 275 شهروند ترکیه که در کشور کویت مشغول بازرگانی و تجارت بودند با پروازی به آنتالیا منتقل شدند تا قرنطینه خود را سپری کنند.

با دستور اردوغان ،شهروندان ترکیه از 59 کشور که قصد بازگشت به کشورشان را داشته باشند توسط هواپیمایی به ترکیه منتقل خواهند شد.

شهروندان ترکیه در ایالت ها و شهر های مختلف آمریکا از جمله لس آنجلس ،واشنگتن و نیویورک نیز در هفته جاری به این کشور منتقل خواهد شد.