توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیترین خبرهای دنیای املاک

بازار ازمیر BAYINDIR PAZARYERLERİ

BAYINDIR PAZARYERLERİ

 

Bayındır Merkez PazarıجمعهKapalı Pazaryeri ve Belediye Tarafından Uygun Görülen Cad.
Zeytinova Semt PazarıپنجشنبهSemt Merkezinde Belediye Tarafından Uygun Görülen Cad.
Çırpı Semt PazarıچهارشنبهKapalı Pazaryeri ve Belediye Tarafından Uygun Görülen Cad.
Canlı Semt PazarıدوشنبهMimarsinan Mah. Yavuzselim Cad. ve Fatih Mah. Namıkkemal Cad.

 

بازار هفتگی