اخبار

الزامی شدن استفاده از ماسک در شهر های ترکیه

الزامی شدن استفاده از ماسک در شهر های ترکیه

استاندار استانبول در توئیتر رسمی خود نوشت : اهالی گرامی استانبول٬ برای حفظ سلامت شما استفاده از ماسک در اماکن عمومی اجباری است.

در این بیانیه برای  رعایت توصیه های اجتماعی ٬ فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک که بهترین راه برای جلوگیری از شیوع کرونا تاکید شده است .

استانداری آنکارا اعلام کرد بنا بر پیشنهاد هیئت علمی برسی ویروس کرونا استفاده از ماسک در اماکن عمومی آنکارا نیز الزامی می باشد.

استانداری بورسا علاوه بر الزامی کردن ماسک در اماکن عمومی به صراحت گفت که استفاده صحیح از ماسک می تواند به طور قابل توجهی از انتقال ویروس کرونا جلوگیر کند .