توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیترین خبرهای دنیای املاک

افزایش شایان توجه صادرات ترکیه به کشورهای دور

بر اساس داده‌های وزارت تجارت ترکیه میزان صادرات ترکیه به 18 کشور دوردست در سال پیش در راستای تلاش‌های راهبردی جدید برای گسترش فرآیند صادرات به کشورها با 42.2 درصد افزایش نسبت به یک سال گذشته از آن به 27 میلیارد و 16 میلیون و 919 هزار دلار صعود کرد.

در راستای سیاست گسترش صادرات ترکیه به کشورهای دور در بیش از فاصله 2 هزار کیلومتری، این میزان به کشورهای آمریکا، استرالیا، برزیل، چین، اندونردی، فیلیپین، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، هند، ژاپن، کانادا، مالزی، مکزیک، نیجریه، پاکستان، شیلی، تایلند و ویتنام افزایش پیدا کرده است.

 سهم صادرات ترکیه از بازار 8.2 تریلیون دلاری این 18 کشور به 0.26 درصد رسیده و هدف وزارت تجارت ارتقای آن کل صادرات ترکیه به این مناطق به سطح 82 میلیارد دلار است.

آمریکا با 12.9 میلیارد دلار مقصد اصلی صادرات ترکیه در بین کشورهای دور دست بوده است. مطابق این گزارش میزان صادرات ترکیه به این کشور نسبت به سال گذشته 45 درصد افزایش داشته است.

صادرات ترکیه به چین به عنوان دومین مقصد پس از آمریکا نیز با 26.2 درصد افزایش به نسبت سال گذشته به 3.3 میلیارد دلار رسید. کانادا و هند نیز با ترتیب با 1.6 و 1.2 میلیارد دلار پس آمریکا و چین قرار گرفتند. میزان صادرات به دو کشور نیز به ترتیب 67.8 درصد و 34.4 درصد در این دوره افزایش داشته است.

در این دوره بیشترین افزایش صادرات ترکیه به کشورهای دوردست به نسبت سال گذشته با 122.2 درصد به شیلی انجام شده است. صادرات ترکیه به این کشور در سال گذشته به 593.3درصد رسیده است.

منبع: آنکارا/ خبرگزاری آناتولی