توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

افزایش بیش از 42 درصدی صادرات ترکیه

افزایش بیش از 42 درصدی صادرات ترکیه

صادرات کشور ترکیه درماه مارس 2021 نسبت به دوره مشابه سال گذشته با 42.2 درصد افزایش به 18 میلیارد و 985 میلیون و 472 هزار دلار رسید.

صادرات ترکیه به ایتالیا در این دوره بیشترین افزایش را در پی داشته است. میزان صادرات به این کشور با 421 میلیون و 675 هزار دلار افزایش به 928 میلیون و 827 هزار دلار رسیده است. در این زمینه آمریکا، آلمان، عراق و فرانسه به ترتیب پس از ایتالیا قرار گرفتند.

میزان صادرات ترکیه به آمریکا با 368 میلیون و 332 هزار دلار افزایش به 1 میلیارد و 72 میلیون و 536 هزار دلار، آلمان با 377 میلیون و 840 هزار دلار افزایش به 1 میلیارد و 537 میلیون و 882 هزار دلار، عراق با 344 میلیون و 630 هزار دلار افزایش به 717 میلیون و 494 هزار دلار و فرانسه 298 میلیون و 714 هزار دلار به 758 میلیون و 583 هزار دلار رسید.

در این دوره بخش خودرو سازی ترکیه در بین بخش‌ های دیگر در این زمینه بیشترین میزان صادرات را به ایتالیا انجام داده است. میزان صادرات صنعت خودروسازی به ایتالیا با افزایش 109.3 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 246 میلیون و 408 هزار دلار ارتقا یافته است.