اخبار

آغاز روند واکسیناسیون کرونا در مراکز نگهداری سالمندان ترکیه

آغاز روند واکسیناسیون کرونا در مراکز نگهداری سالمندان ترکیه

روند واکسیناسیون کرونا در مراکز نگهداری سالمندان و توانبخشی وزارت خانواده و امور اجتماعی ترکیه آغاز شد.

واکسیناسیون کرونا در ترکیه که بنا به توصیه‌ هیئت علمی مقابله با ویروس کرونا و برنامه ملی واکسیناسیون عمومی وزارت بهداشت کشور روز 13 ژانویه از کادر درمانی آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.

پس از اتمام روند دریافت اولین دوز واکسن از سوی کادر درمانی، مرحله دوم این برنامه در مراکز نگهداری سالمندان آغاز شد.

ظرف یک هفته به پایان برسد، در مجموع 87 هزار و 120 نفر در این مراکز واکسینه خواهند شد.

واکسن کروناواک از سوی شرکت دارویی «سینوواک بیوتک» چین توسعه شده و در پیشگیری از ابتلا به کرونا 97 درصد موثر است.